Italiani a Wrocław – wystawa fotograficznaItaliani a Wrocław – mostra fotografica

Wernisaż wystawy fotograficznej, 28 czerwca 2013, godz. 18:00, Galeria Uliczna “Szewska Pasja” (ul. Szewska)

Siedmiu artystów związanych z Wrocławiem sfotografowało siedemnastu Włochów mieszkających w naszym mieście. W rezultacie powstał reportaż fotograficzny o życiu ludzi, którzy zostawili Italię i postanowili żyć w stolicy Dolnego Śląska. Wystawa, którą zobaczymy w Galerii Ulicznej “Szewska Pasja” od piątku 28 czerwca (wernisaż: godz. 18:00), to blisko kilkanaście zdjęć oraz historii siedemnastu osób, dla których Wrocław stał się nowym miejscem zamieszkania. Wystawę otworzy konsul honorowa Republiki Włoskiej we Wrocławiu Monika Kwiatosz.

Fotograficy: Piotr Bujak, Andrzej Doleczek, Klaudyna Gołaj, Olga Jasnowska + Wioletta Bernacka, Krzysztof Juszczak, Tomasz Pietrzyk, Alicja Werk

Kurator: Jakub Zarzycki

Organizator:
Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki
Fondazione degli Studenti di Storia dell’Arte di Breslavia http://historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja.html

Partnerzy:
Galeria Uliczna Szewska Pasja http://szewskapasja.com.pl/
Un Italiano a Wrocław http://www.unitalianoawroclaw.blogspot.com/

Patroni:
Stowarzyszenie Dante Alighieri, Komitet Wrocławski http://www.da.webowe.eu/
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016
kultura natychMIASTOwa http://kulturanatychmiastowa.pl/

Plakat
Plakat
Inaugurazione venerdì 28 giugno alle ore 18.00, via-galleria „Szewska Pasja”

Sette artisti legati a Wroclaw hanno immortalato con le loro macchine fotografiche diciassette Italiani che abitano in questa città. Ne è emerso un reportage fotografico raffigurante la vita di persone che hanno lasciato l’Italia per trasferirsi nel capoluogo della Bassa Slesia. La mostra, che potremo ammirare lungo la via-galleria „Szewska Pasja” dal 28 giugno al 28 agosto, consiste in un’esposizione di foto e racconti di persone per le quali Wrocław è diventata la nuova casa, per alcuni in modo permanente. La mostra verrà inaugurata dal Console Onorario d’Italia a Wroclaw Monika Kwiatosz.

Fotografi: Piotr Bujak, Andrzej Doleczek, Klaudyna Gołaj, Olga Jasnowska + Wioletta Bernacka, Krzysztof Juszczak, Tomasz Pietrzyk, Alicja Werk

Curatore: Jakub Zarzycki

Organizzatore:
Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki
Fondazione degli Studenti di Storia dell’Arte di Breslavia http://historiasztuki.uni.wroc.pl/fundacja.html

Partners:
Galeria Uliczna Szewska Pasja http://szewskapasja.com.pl/
Un Italiano a Wrocław http://www.unitalianoawroclaw.blogspot.com/

Patrocinio:
Società Dante Alighieri di Wrocław http://www.da.webowe.eu/
Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 / Breslavia – Capitale della Cultura 2016
kultura natychMIASTOwa http://kulturanatychmiastowa.pl/

Plakat
Manifesto

Ogród Hesperyd. “La Primavera” Botticellego interpretowana według OwidiuszaUna Venere non fa Primavera: rileggere il capolavoro di Sandro Botticelli

Zapraszam na kolejne spotkanie, które obędzie się w poniedziałek 22 kwietnia o godzinie 17.30. Giacomo Montanari, doktorant w dziedzinie historii sztuki na Uniwersytecie w Genui, wygłosi referat zatytułowany “Ogród Hesperyd. La Primavera Botticellego interpretowana według Owidiusza”. Odczyt będzie tłumaczony symultanicznie na język polski przez Annę Weretelnik.

Il prossimo incontro si svolgerà lunedì 22 aprile alle 17.30, Giacomo Montanari, studente di dottorato e giovane ricercatore di storia dell’arte presso l’Università di Genova, terrà un intervento dal titolo “Una Venere non fa Primavera: rileggere il capolavoro di Sandro Botticelli”. La lettura sarà tradotta simultaneamente in polacco da Anna Weretelnik.

Oficjalne powitanieInaugurazione ufficiale

Oficjalna inauguracja dotyczy działalności wrocławskiego komitetu stowarzyszenia Dante Alighieri, będzie to także okazja oficjalnego rozpoczęcia współpracy w ramach umowy Cooperation Agreement, podpisanej przez Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet w Genui.

PROGRAM

3 kwietnia, ul. Komuny Paryskiej 21, Sala Czytelnia

10-12 Prezentacje studentów i doktorantów Instytutu Studiów Klasycznych, Środziemnomorskich i Orientalnych  ISKŚiO) przygotowane z myślą o uczniach klasy dwujęzycznej Gimnazjum 18 „Armii Krajowej” we Wrocławiu

14-16 Inauguracja oficjalna, prezentacja Dante Alighieri oraz Cooperation Agreement

Uczestnicy spotkania:
– Konsul Honorowy Republiki Włoch z Wrocławia, Monika Kwiatosz
– Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adam Jezierski
– Dyrektor ISKŚiO, prof. Gościwit Malinowski
– Dyrektor SIFR Scuola (Società Italiana di Filologia Romanza), odpowiedzialny za umowę Cooperation Agreement na Università degli Studi di Genova, prof. Sonia Maura Barillari
– Dyrektor Laboratorio Etno-Antropologico w Rocca Grimalda, historyk sztuki, malarz, Enzo Cacciola
– Zarząd Wrocławskiego Komitetu Società Dante Alighieri, Gianluca Olcese, Anna Weretelnik, Michalina Wojaczek
– Koordynator specjalizacji Italskiej w ISKŚiO UWr, dr Katarzyna Biernacka Licznar
– Koordynator czasopisma naukowego Italica Wratislaviensia na UWr, dr hab. Justyna Łukaszewicz

4 kwietnia, ul. Komuny Paryskiej, Sala Czytelnia

9-12 Prezentacje badań naukowych prowadzonych przez następujące osoby:
– Prof. Sonia Maura Barillari (Università degli Studi di Genova): “Gli angeli neutrali di Inferno III 37-39: cronistoria di una gerarchia
apocrifa”
– Dr Maria Chantry (Uniwersytet Wrocławski): “List Petrarki do Anny Świdnickiej czyli pochwała kobiet”
– Mgr Ałła Brzozowska (Uniwersytet Wrocławski): “Il soggetto della crociata contro i Turchi nelle orazioni politiche di Erasmo Vitellio, vescovo di Plock”
– Mgr Antoine Haaker (Uniwersytet Wrocławski): “Chi ha scritto l’antologia di proverbi francesi, italiani e spagnoli dei manoscritti 1599 e 6170 della biblioteca nazionale di Francia?”
– Mgr Gianluca Olcese (Società Dante Alighieri, Uniwersytet Wrocławski, Università degli Studi di Genova): ConclusioneL’inaugurazione ufficiale riguarda l’inizio dell’attività del comitato Dante Alighieri di Breslavia, e sarà anche l’occasione dell’inizio ufficiale della cooperazione nel quadro dell’accordo di collaborazione internazionale, firmato dall’Università di Breslavia e l’Università degli studi di Genova.

PROGRAMMA

3 Aprile, ul Komuny Paryskiej 21, Sala Czytelnia

ore 10-12 studenti e dottorandi del Dipartimento di Studi Classici Mediterranei e Orientali dell’Università di Breslavia (ISKŚiO) destinati al pubblico degli studenti delle classi bilingui del Ginnasio 18 “Armia Krajowa”di Breslavia

ore 14-16 Inaugurazione ufficiale: presentazione della Società Dante Alighieri e delle iniziative promosse nell’ambito del Cooperation Agreement

Relatori all’incontro:
– Console Onorario della Repubblica Italiana di Breslavia, Monika Kwiatosz
– Prorettore dell’Università di Breslavia, prof. A. Jezierski
– Direttore del Dipartimento ISKSiO, prof. G. Malinowski (Università di Breslavia)
– Direttrice della SIFR Scuola (Società Italiana di Filologia Romanza) e responsabile del Cooperation Agreement presso l’Università degli studi di Genova, prof.ssa Sonia Maura Barillari
– Direttore del Laboratorio Etno-Antropologico di Rocca Grimalda, storico dell’arte, pittore Enzo Cacciola
– Società Dante Alighieri di Breslavia, G. Olcese, A. Weretelnik, M. Wojaczek
– Coordinatrice della specializzazione Italska, dr Katarzyna Biernacka Licznar (Università di Breslavia)
– Responsabile della rivista scientifica Italica Wratislaviensia, dr hab. Justyna Łukaszewicz (Università di Breslavia)

4 aprile ul. Komuny Paryskiej 21, Czytelnia

Ore 9-12 Presentazioni scientifiche:
– prof.ssa Sonia Maura Barillari (Università degli studi di Genova): “Gli angeli neutrali di Inferno III 37-39: cronistoria di una gerarchia
apocrifa”
– dr Maria Chantry (Università di Breslavia): “List Petrarki do Anny Świdnickiej czyli pochwała kobiet”
– dott. Antoine Haaker (Università di Breslavia): “Chi ha scritto l’antologia di proverbi francesi, italiani e spagnoli dei manoscritti 1599 e 6170 della biblioteca nazionale di Francia?”
– dott.ssa Ałła Brzozowska (Università di Breslavia) “Il soggetto della crociata contro i Turchi nelle orazioni politiche di Erasmo Vitellio, vescovo di Plock”
– dott. Gianluca Olcese (Società Dante Alighieri, Università di Breslavia, Università di Genova): Conclusione

Archeologia podwodna w ItaliiArcheologia subacquea in Italia

W poniedziałek 18 marca o godzinie 18,00 w sali “Czytelnia” odbędzie się prezentacja dr Michele Stefanile. Referat odbędzie się w języku włoskim, i będzie tłumaczony symultanicznie.

Dott. Michele Stefanile
Università di Napoli “L’Orientale”
Dipartimento Asia Africa Mediterraneo

Passato, presente e futuro dell’archeologia subacquea in Italia

Favorita dalla sua posizione geografica privilegiata, al centro del Mediterraneo, e da una storia millenaria, l’Italia è dotata di un patrimonio storico, artistico e archeologico unico al mondo.
Questa straordinaria ricchezza non si arresta evidentemente al limite di battigia, ma trova un preciso riflesso anche al di sotto del livello del mare, dove si conservano imbarcazioni, porti e resti di insediamenti antichi, testimoni di un lungo passato di navigazioni, relazioni e commerci marittimi.

La ricerca archeologica subacquea in Italia per oltre mezzo secolo ha permesso di riportare in luce elementi importanti di questo patrimonio sommerso lungo gli oltre 7000 km di coste del Paese, con progetti spesso all’avanguardia sulla scena internazionale. Oggi la ricerca prosegue, entro i limiti e le difficoltà imposti da una situazione non facile, ma con l’impegno e la determinazione di chi crede fermamente che anche dalla conoscenza delle nostre antichità sommerse possa nascere un futuro importante.

In questo breve incontro Michele Stefanile, archeologo subacqueo impegnato in numerose missioni in Italia e all’estero, ripercorrerà le tappe dell’archeosub italiana, attraverso immagini e dati dalle ricerche più significative, e presenterà in anteprima alcuni nuovi progetti previsti per il futuro prossimo.

Dott. Michele Stefanile
Università di Napoli “L’Orientale”
Dipartimento Asia Africa Mediterraneo

Zwyczaje w kuchniAbitudini in cucina

Projekcja filmu krótkometrażowego:
“No, mamma, no!” (18 min)
Reż. Cecilia Calvi
z kilkoma ćwiczeniami z okazji otwarcia kursów

Reportaż “Mangia che ti passa” (ok. 10 min)
(Report, rai.tv)

w ramach przeglądu przewidziana jest wspólna dyskusja (po polsku i po włosku)Proiezione del cortometraggio:
„No, mamma, no”
Regia: Cecilia Calvi
con qualche esercizio, in occasione dei corsi

e del reportage „Mangia che ti passa”
(Report rai.tv)

La proiezione prevede la discussione (in italiano e in polacco)

Prezentacja inicjatyw 2013: kursy i wydarzeniaPresentazione delle iniziative per il 2013

Witajcie na naszym spotkaniu (21.02.2013, g. 18.00, przy ul. Komuny Paryskiej 21) poświęconym inicjatywom na rok 2013, wśród których: kursom języka włoskiego, oraz języka polskiego dla Włochów, wystawom fotograficznym, inicjatywom społecznym, wieczorom poświęconym kulturze, współpracy międzynarodowej oraz legitymacjom członkowskim na 2013 rok.
W ostatniej części spotkania obędzie się workshop poświęcony dydaktyce nauczania języka włoskiego, na który wszystkich zapraszamy!

Zaproszenie jest skierowane do Wszystkich!Benvenuti al nostro incontro del 21.02.2013, ore 18, dedicato alle iniziative per il 2013, tra cui i corsi di lingua italiana e polacca per italiani. Mostre fotografiche, e iniziative sociali, serate culturali, cooperazioni internazionali e tesseramento per il 2013.
Nell’utlima parte dell’incontro si terrà un workshop didattico dedicato all’insegnamento dell’italiano, aperto a tutti!

L’invito è aperto a tutti!

PowitanieInaugurazione

Proszę napisać w menu Kontakt! Zapraszam!

Nel 2013, il comitato di Wrocław entra ufficialmente a far parte della Società Dante Alighieri. Per tutti gli interessati al confronto alla diffusione e alla discussione della tradizione italiana l’invito a mandare un messaggio nella sezione contatti! Benvenuti

Lingue