Skip to main content

8 września na Bielanach w Krakowie

Klasztor na podkrakowskich Bielanach jest najstarszym polskim klasztorem zgromadzenia kamedułów. Został założony w latach 1603-1605. Kameduli żyją w stałej relacji z naturą od ponad 400 lat w Polsce, szanując nauki Romualda z Rawenny, który żył między X a XI wiekiem. Pierwszy kontakt z tym sposobem życia w Polsce miał Bruno z Querfurtu, przyjaciel i uczeń Romualda z pierwszych lat po roku 1000.

Klasztor Kamedułów