Skip to main content

Edukacja interkulturowa. Wymiana doświadczeń wrocławskich organizacji pozarządowych

Projekt „Generations in Contact in Intercultural Education”. Podzielenie się doświadczeniami ze szkolenia „Facing Diversity: Intercultural Classroom Managment” we Florencji.

Pokolenia w kontakcie w edukacji międzykulturowej

6 października w przestrzeni klubowej Pewexx przy ulicy ul. Ruskiej 8/9 odbyło się spotkanie informacyjno-integracyjne wrocławskiej kadry edukacyjnej, dotyczące rezultatów projektu „Generations in Contact in Intercultural Education”. Uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielami wrocławskich organizacji pozarządowych, by podzielić się doświadczeniami ze szkolenia „Facing Diversity: Intercultural Classroom Managment”.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Stowarzyszenia Dante Alighieri oraz przedstawiciele wrocławskich organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, Stowarzyszenia Nomada, Matek na granicę, Wrocławskiej Fundacji Filmowej, Ogrodu Wyobraźni oraz edukatorzy, aktywiści kulturalni i społeczni. Relacja fotograficzna poniżej.

Projekt „Generations in Contact in Intercultural Education” (nr 2021-1-PL01-KA122-ADU-000019595) realizowany jest ze środków Programu Erasmus+ Akcja K1 – Mobilność dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.