Skip to main content

Integracja i różnorodność: budowanie potencjału dla pomyślnego wdrożenia

W dniach 27-29 września 2023 roku przedstawiciele europejskich instytucji i organizacji kulturalnych spotykli się w Rydze na warsztatach "Inclusion & diversity: capacity building for successful implementation". Wrocławski oddział Stowarzyszenia Dante Alighieri reprezentowali w Łotwie Gianluca Olcese i Adam Kruk, którzy mieli okazję wymienić się wiedzą oraz opowiedzieć innym uczestnikom i uczestniczkom spotkania o swoich doświadczeniach, działaniach i projektach.

Miejscem szkolenia była Jurmała - nadbałtyckie miasteczko leżące na obrzeżach Rygi. Letniskowa miejscowość znana jest ze swych walorów przyrodniczych, nadających jej uzdrowiskowego charakteru, a także malowniczej architektury - zbudowanej w stylu secesji zabytkowej zabudowy.

Dyskusje podczas tych dni pozwoliły nam poznać różne punkty widzenia europejskich aktywistów i społeczników oraz aktywnie uczestniczyć w rozwijaniu integracji europejskiej. wzajemnego  wspierania się i zrozumienia między różnymi podmiotami życia społecznego.