Skip to main content

Konferencja projektu HUMCORE w Brukseli

Stowarzyszenie Dante Alighieri z radością ogłosiło udział swojego prezesa, Gianluca Olcese, w spotkaniu projektu Humcore w Brukseli, które odbyło się 8-9 kwietnia 2024 roku. Wydarzenie to stanowiło ważny kamień milowy we współpracy między Dante we Wrocławiu a projektem Humcore.

Projekt Humcore koncentruje się na promowaniu korytarzy humanitarnych i programów uzupełniających w całej Europie, mając na celu ułatwienie bezpiecznych i legalnych transferów oraz promowanie integracji społecznej. Spotkanie w Brukseli posłużyło jako platforma do prezentacji osiągnięć i celów projektu.
Gianluca Olcese omówił wkład Stowarzyszenia Dante Alighieri w projekt. Jego przemówienie podkreśliło zaangażowanie Dante w wysiłki humanitarne oraz jego rolę w wspieraniu wymiany akademickiej i kulturalnej, które wspierają cele projektu.
Konferencja finałowa, która odbyła się 9 kwietnia, otwarta dla publiczności, zawierała świadectwa, spostrzeżenia rządowe i akademickie perspektywy na temat wysiłków humanitarnych. Po spotkanie nastąpiły różne działania, w tym wycieczki po mieście i wizyta w Wspólnocie Sant'Egidio w Brukseli.
To spotkanie nie tylko świadczyo o zaangażowaniu Dante w międzynarodowe inicjatywy humanitarne, jak również szansę na dalsze rozwijanie naszej misji przez globalne partnerstwa i wspólne cele.

https://humcore.org/events/humcore-project-presents-its-activities-in-brussels/