Skip to main content

Kościół Pokamedulski w Bielanach w Warszawie

Klasztor pokamedulski na Bielanach w Warszawie to miejsce, które początkowo powstało jako klasztor zakonu kamedułów. Został założony przez króla Jana III Sobieskiego w 1674 roku. Obecnie klasztor pełni funkcję kościoła parafialnego i jest miejscem ważnym dla lokalnej społeczności, oferując nie tylko praktyki religijne, ale także różnorodne działania społeczne i kulturalne. 26 sierpnia 2023 r., po uroczystości ślubnej, miałem okazję porozmawiać z księdzem o historii klasztoru.