Skip to main content

Prezentacja Filmu «Zielona Granica» w Reżyserii Agnieszki Holland

18 grudnia 2023 roku kino DCF we Wrocławiu było miejscem ważnego wydarzenia w ramach projektu HUMCORE: prezentacji filmu "Green Border" w reżyserii znanej Agnieszki Holland. Wydarzenie poprowadził nasz kolega, dziennikarz i krytyk filmowy Adam Kruk, który przedstawił dogłębną perspektywę na temat filmu i jego znaczenia w kontekście inicjatyw HUMCORE.

Adam Kruk przedstawia Zieloną Granicę

Zielona granica i HUMCORE

Projekt HUMCORE koncentruje się na poprawie integracji obywateli państw trzecich potrzebujących ochrony. Jego celem jest udoskonalenie procedur i praktyk Humanitarnych Korytarzy (HK), Prywatnego Programu Sponsorowania działającego od 2016 roku. Projekt obejmuje dziewięć krajów UE i łączy analizę przeglądową aspektów HK związanych z integracją z działaniami budowania zdolności dla sponsorów. Celem jest wzmocnienie schematu dla lepszej integracji. HUMCORE opiera się na doświadczeniach partnerów zaangażowanych w HK i dąży do rozszerzenia HK na całą UE, włączając kraje, które jeszcze nie wdrożyły HK, ale również dotknięte są migracją.

"Green Border" porusza tematy migracji, tożsamości i ludzkości, ściśle wiążąc się z zasadami korytarzy humanitarnych propagowanych przez HUMCORE. Film ten, ze swoją mocną i angażującą narracją, rzucił światło na złożoność wyzwań, przed jakimi stają migranci, podkreślając potrzebę solidarności i empatii.

Podczas wydarzenia Kruk połączył przesłanie filmu z działaniami projektu HUMCORE, podkreślając, że "Zielona granica" służy nie tylko jako wysokiej klasy dzieło filmowe, ale także jako katalizator dialogu i zrozumienia kwestii związanych z korytarzami humanitarnymi i prawami człowieka.