Skip to main content

XI Międzynarodowa konferencja biblijna - Biblia i apokryfy biblijne. Przekłady, interpretacja i recepcja

Przewodnim tematem konferencji w roku 2024 będą egzegeza biblijna i apokryfy oraz ich recepcja. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 maja 2024 r. w Centrum Badań UWr w poewangelickim kościele przy pl. Tadeusza Kościuszki w Odolanowie i w Ośrodku Naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim.

Uniwersytet Wrocławski - Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Pracownia Starożytnego Bliskiego Wschodu i Tradycji Biblijnej

serdecznie zapraszają na

XI Międzynarodową konferencję biblijną: «Biblia i apokryfy biblijne. Przekłady, interpretacja i recepcja».

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych: biblistów, patrologów, filologów, historyków i innych badaczy, którym bliska jest tematyka dotycząca Biblii, jej translatoryki, egzegezy i recepcji.

Abstrakty (do 200 słów) w jednym z języków kongresowych lub w języku polskim prosimy przesyłać do dnia 25 kwietnia 2024 r. na adres: pracownia.biblijna@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 30 kwietnia 2024 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Opłata konferencyjna wynosi 290zł.

 

Komitet Naukowy Konferencji:

 • ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, UKSW
 • prof. Creighton Marlowe, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
 • ks. dr hab. Michał Kieling, UAM
 • prof. dr hab. Gościwit Malinowski, UWr
 • dr Krzysztof Morta, UWr
 • Prof. Sonia Maura Barillari, Università di Genova
 • ks. dr Arkadiusz Nocoń, Pontificia Università Gregoriana
 • dr Magdalena Jóźwiak, KUL

 

Komitet Organizacyjny Konferencji: 

 • Krzysztof Morta, Uniwersytet Wrocławski (koordynator naukowy komitetu)

wnioski w języku polskim

 • Łukasz Krzyszczuk

wnioski w innych językach

 • Sławomir Torbus
 • Gianluca Olcese
Miniatura przedstawiająca proroka Amosa pochodząca z Biblii łacińskiej z 1. poł. XIV w. (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, sygn. I F 3 k. 309v)