Skip to main content

Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Miło nam poinformować, że w dniach 23-24 lutego 2024 roku odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Spotkanie miało miejsce w Układzie Formalnym Centrum na Przedmieściu, w ramach Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego.

Zebranie zgromadziło liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym gości z Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz Zarządu Wspólnoty Roboczej Organizacji Socjalnych z Warszawy. Cieszymy się, że mogliśmy gościć tak wybitne osobistości i razem pracować na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wymiany doświadczeń między organizacjami.

Szczególnie ważnym momentem dla nas było przedstawienie prezesa Gianluki Olcese kluczowe projekty, w które zaangażowane jest nasze stowarzyszenie Dante, podkreślając nasz wkład w promowanie kultury włoskiej oraz języka włoskiego. Nasze inicjatywy spotkały się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i niezwykłą energię, którą wniosli do naszych dyskusji. Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi jest kluczem do osiągnięcia trwałych zmian społecznych i kulturowych.

Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych spotkań i dalszej owocnej współpracy!