Skip to main content

xFormal

XFORMAL

Informal and non-Formal E-Learning for Cultural Heritage

HOME

 

Projekt xFORMAL ma na celu zweryfikowanie wpływu, jaki nieformalne i pozaformalne uczenie się oraz wiedza mogą mieć na uczniów i obywateli w każdym wieku. W tym celu zostanie skonstruowane narzędzie, które zapewni wgląd w to, jak ludzie uczą się w sposób nieformalny i pozaformalny zarówno w kulturowej przestrzeni rzeczywistej, jak i wirtualnej.

W kontekstach, w których edukacja formalna może mieć ograniczone znaczenie dla prawdopodobnych przyszłych źródeł utrzymania i zatrudnienia lub w kontekstach, w których poszczególne grupy, ze względu na zamożność, pochodzenie etniczne, lokalizację, lub płeć, mogły odmówić lub mieć bardzo ograniczony dostęp do edukacji formalnej, ludzie mogą być zmotywowani do poszukiwania i angażowania się w uczenie się nieformalne, z powodu postrzegania konieczności uczenia się i kiedy jest ku temu okazja. W kontekstach, w których całkowicie brakuje edukacji formalnej, jest ona trudno dostępna, ma niską jakość lub nie jest postrzegana jako przydatna dla przyszłych ambicji, młodzi ludzie mogą podchodzić do edukacji nieformalnej z powodów pragmatycznych, jako do konieczności.

 

Projekt ten został sfinansowany przez program badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej Marii Skłodowskiej-Curie nr 101008184.