Skip to main content

PLIDA Juniores

PLIDA Juniores jest oficjalnym certyfikatem znajomości języka włoskiego, wydawanym przez Stowarzyszenie Dante Alighieri oraz skierowanym dla młodych osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia.

Pomimo tego, że jego struktura jest taka sama jak w zwykłych certyfikatach PLIDA (co również utrzymuje jego ważność) to zawartość egzaminu została dostosowana do kontekstów komunikacyjnych właściwych do wieku przystępujących.

Certyfikat został stworzony dla osób młodych i odpowiada ich doświadczeniu codziennemu, które związane jest z problemami w rodzinie, w szkole, a więc w sytuacjach nieformalnych, i nie jest powiązane z pracą lub problemami świata dorosłych.

Poziomy Plida Juniores rozpoczynają się od A1 i kończą się na poziomie B2. Trudnością oraz ocenianiem odpowiadają poziomami przewidzianymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Brak poziomów C1 oraz C2 jest spowodowane tym, że przewidziane kompetencje językowe stosowane są do jakiegoś zagadnienia zawodowego i nie są możliwe do osiągnięcia poprzez ograniczoną zawartość kontekstów komunikacyjnych.

Trudność poziomu kompetencji językowych oraz ich wyniki nie różnią się pomiędzy egzaminami PLIDA oraz PLIDA Juniores (jak to można zaobserwować w programach nauczania), ponieważ zmiany dotyczą tylko prezentowanych kontekstów sytuacyjnych.

Odbiorcy

Certyfikat jest przeznaczony dla osób pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, chociaż mogą do niego przestąpić kandydaci w innym wieku. Każdy kandydat może wybrać poziom, który będzie bliski jego umiejętnościom: aby zapisać się nie jest konieczne zdawanie egzaminów na niższym poziomie. Możliwe jest także przystąpienie do egzaminów z większej ilości poziomów podczas jednej sesji egzaminacyjnej.

Struktura egzaminu

Egzamin jest złożony z czterech części, które sprawdzają podstawowe zdolności językowe: słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie oraz mówienie. Całkowity czas trwania egzaminu zależy od poziomu certyfikacji.

Zdanie egzaminu i punktacja

Z każdej z czterech części można uzyskać maksymalnie 30 punktów: aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 18/30 z każdej z czterech części egzaminu (słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie). Minimalny wynik, aby zdać egzamin wynosi 72/120 punktów, natomiast wynik maksymalny to 120/120 punktów. Jeśli kandydat uzyska wynik wystarczający w co najmniej z jednej z czterech części egzaminu, uzyskuje możliwość, aby zapisać się na pierwszą albo drugą sesję i przystąpić do tych niezdanych części.

Wyniki egzaminu i wydanie certyfikatów

Egzaminy są wysyłane z centrów egzaminacyjnych do głównej siedziby Stowarzyszenia; tutaj właśnie są poprawiane i oceniane w ciągu 60 dni od daty dostarczenia egzaminów. Następnie siedziba centralna wysyła certyfikaty do wszystkich kandydatów, którzy zdali egzamin. Na certyfikacie znajdują się oprócz danych kandydatów poziom oraz oceny otrzymane w poszczególnych zdolnościach oraz punktacja ostateczna. Dane osobowe kandydatów oraz oceny egzaminów są wykorzystane jedynie do wydania certyfikatów i nie są udostępniane publicznie, zgodnie z włoskim prawem o prywatności (675/96).

Sesje egzaminacyjne

Egzaminy odbywają się wyznaczonych, stałych terminach we wszystkich siedzibach Stowarzyszenia:

  • Sesja w czerwcu
  • Sesja w październiku

Harmonogram

Opłaty egzaminacyjne PLIDA Juniores

Tłumaczenie: K. Behlke