Skip to main content

PASTILLE

Sztuka i tradycje europejskie w nauce języka włoskiego

Stowarzyszenie Dante Alighieri jest partnerem w międzynarodowym projekcie PASTILLE, finansowanym przy wsparciu Komisji Europejskie za pośrednictwem Polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ , którego celem jest stworzenie innowacyjnego narzędzia do nauczania języka włoskiego jako języka obcego. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Wrocławski.

Sekcje

Wskazówki metodyczne

Opracowane z myślą o potrzebach nauczycieli akademickich (i nie tylko) języka włoskiego i studentów. 
Wskazówki oferują praktyczne metodologie organizacji lekcji w odniesieniu do tematów kulturowych. Sugerowane są praktyczne techniki zapamiętywania i wskazówki dotyczące tłumaczenia ustnego, aby ułatwić proces nauczania i uczenia się. 
Najbardziej innowacyjnym aspektem wytycznych jest wdrożenie nowej praktyki nauczania, która podkreśla wykorzystanie oryginalnych materiałów kulturowych i artystycznych jako środka nauczania i uczenia się języka włoskiego.

Jednostki dydaktyczne

Celem jednostek dydaktycznych jest zapewnienie studentom języka, na poziomie uniwersyteckim (i nie tylko), możliwości kontaktu z kulturą włoską poprzez autentyczne materiały o wartości artystycznej, wybrane na podstawie umiejętności językowych każdego ucznia, uporządkowane według poziomu znajomości języka i na podstawie konkretnych celów, zainteresowań i potrzeb leksykalnych, kulturowych i gramatycznych poprzez literaturę, sztukę, kino, folklor, kuchnię, naukę i wszystkie aspekty włoskiej tradycji, umieszczone w kontekście europejskim, śródziemnomorskim i międzynarodowym.

Dydaktyczny tekst referencyjny

Ma na celu zmaksymalizowanie efektywności nauki języka. Jest zoptymalizowany pod kątem integracji metody Pastille z kursami języka włoskiego, oferując nauczycielom wskazówki dotyczące nauczania w klasie i online, dodatkowe zajęcia i ćwiczenia wzmacniające, spostrzeżenia kulturowe i gramatyczne, linki zewnętrzne i przydatną bibliografię do kursów.

Materiały audiowizualne i multimedialne 

Celem materiałów audiowizualnych i multimedialnych jest pomoc nauczycielom języka włoskiego w wykorzystaniu najnowszych technologii w nauczaniu.
Materiały audiowizualne i multimedialne zostały podzielone na
- oryginalne materiały audiowizualne i multimedialne, składające się z przykładów rzeczywistych sytuacji w klasie, fragmentów konferencji, wykładów ekspertów wyjaśniających teoretyczne podejście Pastille'a
- samouczki dotyczące korzystania z platformy e-learningowej Pastille, które zapewniają wsparcie w dostępie do platformy e-learningowej, wprowadzaniu innowacyjnej metodologii Pastille i korzystaniu z treści tworzonych na platformie e-learningowej. 
W tym celu utworzono kanał YouTube projektu Pastille (https://www.youtube.com/@pastilleproject), z którego można uzyskać dostęp do różnych list odtwarzania.

Ten projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Ta strona internetowa reprezentuje myśli partnerstwa, a Komisja Europejska nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych na niej informacji.