Skip to main content

Bachelor degree in Italian language and culture

Our committee of the Dante Alighieri Society, through the ICoN Consortium, makes it possible to hold the examinations and degree sessions, on behalf of the Italian universities that comprise it, of the Bachelor degree course in Italian language and culture for foreign citizens and Italians living abroad. To attend this course, it is essential to have an advanced knowledge of the Italian language and to hold the qualification that allows access to university in Italy

ICoN is an inter-university consortium established in January 1999 under the patronage of the Presidency of the Chamber of Deputies and with the support of the Presidency of the Council of Ministers and the Ministry of University and Scientific and Technological Research. It operates in agreement with the Ministry of Foreign Affairs.

All teaching functions and activities are conducted electronically via the portals http://www.italicon.education and laurea.italicon.it
Study can be done in self-study or by taking advantage of tutoring for each subject.

What does the course look like?
The degree course is divided into four different subject areas (known as 'curricula'):

  • arts-music-show
  • didactic-linguistic
  • literary
  • cultural-historical

oriented to train partially distinct professional figures, although they are united by the study of Italian language and culture. Part of the teaching content is common to all curricula, part is specific. As the names say, the first curriculum has a greater amount of artistic content, the second of linguistic content, the third of literary content, the fourth of historical content.

Students enrolled in the degree course have access to all teaching resources, the Community section and forum pages. Access to virtual classes and interaction with tutors are restricted to students enrolled in the degree course with tutoring.

Scholarships:
laurea.italicon.it/it/borse-di-studio
 Scholarships for the course with tutoring cover the registration fee in full and provide further coverage for the following two years, provided that the merit criteria set out in the call for applications are met.
In the case of self-study, on the other hand, the semester fee to be paid is 55% of the total. Here too, the reduction is offered for the following two years if students meet the merit criteria set out in the call for applications.

Contacts:
ICoN Inter-University Consortium
Italian Culture on the Net
telephone +39 050 2212 698
fax +39 050 2210 683
e-mail infodidattica@italicon.it
http://www.italicon.education
laurea.italicon.it
 Piazza dei Facchini 10
56-125 Pisa
Italy

Licencjat z języka i kultury włoskiej

Wrocławskie Stowarzyszenie Dante Alighieri umożliwia przeprowadzenie egzaminów oraz obron prac licencjackich realizowanych w ramach studiów na ICoN

Co to jest ICoN?

Konsorcjum ICoN – Italian Culture on the Net tworzy 19 uczelni (m.in. rzymskie uniwersytety La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, uniwersytety w Mediolanie, Padwie, Neapolu, Wenecji). Siedziba konsorcjum mieści się na Uniwersytecie w Pizie i to ta uczelnia wystawia dyplom.

Na czym to polega?

Oferta włoskiego konsorcjum ICoN (Italian Culture on the Net – http://www.italicon.education) jest naprawdę interesująca – trzyletnie studia licencjackie, zakończone dyplomem „laurea di primo livello” (odpowiednik naszego licencjatu), bez wychodzenia z domu, bez siedzenia w czytelniach i bibliotekach.

Jak się studiuje online?

Studiowanie w internecie jest proste. Komunikacja z dziekanatem odbywa się za pomocą e-maili, a nauka – za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Po zalogowaniu się mogę korzystać ze wszystkich materiałów dydaktycznych i wirtualnej biblioteki.

Jakie kierunki można studiować online?

Do wyboru jest kilka kierunków studiów:

  • artystyczny (sztuka – muzyka – teatr – film),
  • dydaktyczno-lingwistyczny,
  • literaturoznawczy,
  • historyczno-kulturalny.

Studiować można samemu lub z opiekunem. Nauka samodzielna (autoapprendimento) polega na opanowaniu materiału ze skryptów i zaliczeniu obowiązkowych ćwiczeń (testów). Daje to prawo do zdawania egzaminów w sesji.

Studenci z danego roku podzieleni są na grupy (classi), którymi opiekują się tutorzy – doktoranci z uczelni tworzących konsorcjum. W dyskusjach na forum klasy można uczestniczyć o dowolnej, wybranej prze siebie porze, przesyłając uwagi, pytania czy wątpliwości. Dwa razy w semestrze tutor wyznacza temat pracy pisemnej, którą następnie ocenia i omawia ze studentami. Na koniec semestru opiekun ocenia też aktywność studenta na forum – wszystkie te oceny mogą podnieść notę końcową (egzaminacyjną), podobnie jak oceny z obowiązkowych ćwiczeń.

Materiał do nauki w obrębie każdego przedmiotu podzielony jest na 5-8 zagadnień. Do każdego zagadnienia przygotowany jest skrypt (do ściągnięcia w formie pliku pdf), zestaw ćwiczeń online oraz przeróżne materiały pomocnicze – a więc źródła historyczne, literackie, pliki dźwiękowe (np. arie z omawianych oper), reprodukcje dzieł sztuki itp.

Czy można otrzymać stypendium?

Informacje na temat przyznawanych stypendiów znajdują się na stronie: http://www.icon-laurea.it/it/borse-di-studio

Kontakt:
Consorzio interuniversitario ICoN
Italian Culture on the Net
telefon +39 050 2212 698
fax +39 050 2210 683
e-mail infodidattica@italicon.it
http://www.italicon.education
http://www.icon-laurea.it
Piazza dei Facchini 10
56-125 Piza
Włochy