Skip to main content

Laurea triennale in Lingua e cultura italiana

Il nostro comitato della Società Dante Alighieri, attraverso il Consorzio ICoN, permette di svolgere gli esami e le sessioni di laurea, per conto delle università italiane che lo compongono, del corso di laurea triennale in Lingua e cultura italiana per cittadini stranieri e italiani residenti all’estero. Per frequentarlo è indispensabile possedere una conoscenza avanzata della lingua italiana e disporre del titolo di studio che consente l’accesso all’università in Italia

ICoN è un Consorzio interuniversitario nato nel gennaio 1999 con il patrocinio della Presidenza della Camera dei Deputati e con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Opera in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri.

Tutte le funzioni e le attività didattiche si svolgono per via telematica attraverso i portali http://www.italicon.education e https://laurea.italicon.it
Lo studio può essere affrontato in autoapprendimento o fruendo di un tutorato per ogni materia trattata.

Com’è fatto il corso?
Il corso di laurea è articolato in quattro diversi indirizzi (detti “curricula”):

  • arti-musica-spettacolo
  • didattico-linguistico
  • letterario
  • storico-culturale

orientati a formare figure professionali parzialmente distinte, anche se accomunate dallo studio della lingua e cultura italiana. Una parte dei contenuti didattici è comune a tutti i curricula, una parte è specifica. Come dicono i nomi, il primo curriculum ha una maggiore quantità di contenuti artistici, il secondo di contenuti linguistici, il terzo di contenuti letterari, il quarto di contenuti storici.

Gli studenti iscritti al corso di laurea hanno accesso a tutte le risorse didattiche, alla sezione Comunità e alle pagine dei forum. L’accesso alle classi virtuali e l’interazione con i tutori sono riservati agli studenti iscritti al corso di laurea con tutorato.

Borse di studio:
https://laurea.italicon.it/it/borse-di-studio

Le borse di studio per il corso con tutorato coprono totalmente la quota di immatricolazione e garantiscono ulteriore copertura per i successivi due anni, a condizione che siano rispettati i criteri di merito indicati nel bando.
Nel caso dell’autoapprendimento, invece, la quota semestrale da versare corrisponde al 55% del totale. Anche in questo caso, la riduzione viene offerta per i due anni successivi se gli studenti rispettano i criteri di merito indicati nel bando.

Contatti:
Consorzio interuniversitario ICoN
Italian Culture on the Net
telefono +39 050 2212 698
fax +39 050 2210 683
e-mail infodidattica@italicon.it
http://www.italicon.education
https://laurea.italicon.it
Piazza dei Facchini 10
56-125 Pisa
Italia

Licencjat z języka i kultury włoskiej

Wrocławskie Stowarzyszenie Dante Alighieri umożliwia przeprowadzenie egzaminów oraz obron prac licencjackich realizowanych w ramach studiów na ICoN

Co to jest ICoN?

Konsorcjum ICoN – Italian Culture on the Net tworzy 19 uczelni (m.in. rzymskie uniwersytety La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre, uniwersytety w Mediolanie, Padwie, Neapolu, Wenecji). Siedziba konsorcjum mieści się na Uniwersytecie w Pizie i to ta uczelnia wystawia dyplom.

Na czym to polega?

Oferta włoskiego konsorcjum ICoN (Italian Culture on the Net – http://www.italicon.education) jest naprawdę interesująca – trzyletnie studia licencjackie, zakończone dyplomem „laurea di primo livello” (odpowiednik naszego licencjatu), bez wychodzenia z domu, bez siedzenia w czytelniach i bibliotekach.

Jak się studiuje online?

Studiowanie w internecie jest proste. Komunikacja z dziekanatem odbywa się za pomocą e-maili, a nauka – za pośrednictwem dowolnej przeglądarki WWW. Po zalogowaniu się mogę korzystać ze wszystkich materiałów dydaktycznych i wirtualnej biblioteki.

Jakie kierunki można studiować online?

Do wyboru jest kilka kierunków studiów:

  • artystyczny (sztuka – muzyka – teatr – film),
  • dydaktyczno-lingwistyczny,
  • literaturoznawczy,
  • historyczno-kulturalny.

Studiować można samemu lub z opiekunem. Nauka samodzielna (autoapprendimento) polega na opanowaniu materiału ze skryptów i zaliczeniu obowiązkowych ćwiczeń (testów). Daje to prawo do zdawania egzaminów w sesji.

Studenci z danego roku podzieleni są na grupy (classi), którymi opiekują się tutorzy – doktoranci z uczelni tworzących konsorcjum. W dyskusjach na forum klasy można uczestniczyć o dowolnej, wybranej prze siebie porze, przesyłając uwagi, pytania czy wątpliwości. Dwa razy w semestrze tutor wyznacza temat pracy pisemnej, którą następnie ocenia i omawia ze studentami. Na koniec semestru opiekun ocenia też aktywność studenta na forum – wszystkie te oceny mogą podnieść notę końcową (egzaminacyjną), podobnie jak oceny z obowiązkowych ćwiczeń.

Materiał do nauki w obrębie każdego przedmiotu podzielony jest na 5-8 zagadnień. Do każdego zagadnienia przygotowany jest skrypt (do ściągnięcia w formie pliku pdf), zestaw ćwiczeń online oraz przeróżne materiały pomocnicze – a więc źródła historyczne, literackie, pliki dźwiękowe (np. arie z omawianych oper), reprodukcje dzieł sztuki itp.

Czy można otrzymać stypendium?

Informacje na temat przyznawanych stypendiów znajdują się na stronie: http://www.icon-laurea.it/it/borse-di-studio

Kontakt:
Consorzio interuniversitario ICoN
Italian Culture on the Net
telefon +39 050 2212 698
fax +39 050 2210 683
e-mail infodidattica@italicon.it
http://www.italicon.education
http://www.icon-laurea.it
Piazza dei Facchini 10
56-125 Piza
Włochy