Skip to main content

Italiano business

I nostri corsi di Italiano Business sono indirizzati a chi ha necessità di approfondire le proprie competenze linguistiche su aree lessicali specialistiche e tematiche di specifici ambiti lavorativi. È richiesta la competenza linguistica come minimo di livello B2 del quadro comune europeo di riferimento.

Svolgimento: I nostri corsi si svolgono una volta alla settimana, per 15 incontri di 2 ore (120 minuti), con insegnanti madrelingua o con competenza di livello C2, o docenti universitari.

Orari: inizio tra le 17 e le 19, si richiede la preferenza al momento dell’iscrizione.

Numero di partecipanti: I corsi si svolgono a partire da un numero minimo di 4 iscritti e un massimo di 8 per ogni gruppo,

Prezzo: 950 zł; 900 zł per i soci Dante Alighieri

Kurs adresowany jest do osób, które pracują z klientem włoskojęzycznym.

Chętni powinni umieć porozumiewać się w języku włoskim na poziomie B2 (średniozaawansowanym). Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli języka włoskiego (nauczyciele Dante są rodzimymi użytkownikami, z certyfikatem na poziomie C2 lub wykładowcami uniwersyteckimi). Grupy liczą od 4 do 8 osób. Program kursu obejmuje m.in.: marketing (produkt, cena, promocja, dystrybucja), delegacje, spotkania, korespondencja biznesowa, rola kultury w biznesie. Tematyka zajęć jest elastyczna, prowadzący dopasowują zagadnienia do potrzeb danej grupy. Na zakończenie kursu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz indywidualny raport lektora oceniający postępy i zawierający sugestie dotyczące dalszego rozwoju językowego.

15 spotkań po 120 min. raz w tygodniu

Koszt: 950 zł; 900 zł dla członków Stowarzyszenia