Skip to main content

Rita Bencivenga

Strategia komunikacji Planu równości płci

Plan na rzecz równości płci (Gender Equity Plan, w skrócie GEP) stanowi wymóg kwalifikowalności w programie Horyzont Europa od stycznia 2022 r. Uniwersytety i inne instytucje publiczne publikują GEP na swoich stronach internetowych, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, a wiele narzędzi GEP jest już wdrażanych.

Chociaż włoskie uniwersytety i instytucje publiczne od kilku lat posiadają Plany Działań Pozytywnych (PAP) i Raporty Równowagi Płci (BdG), dodanie GEP prowadzi do przyjęcia strategii komunikacyjnych typowych dla projektów finansowanych przez Unię Europejską, które tradycyjnie nie są częścią PAP i BdG. Rzeczywiście, dokumenty te są często publikowane na stronie internetowej uczelni i prezentowane na publicznych spotkaniach, ale zwykle nie zawierają odpowiedniego planu komunikacji.

Komunikacja GEP jest jednym z wymogów określonych przez program Horyzont Europa, z dużą elastycznością we wdrażaniu.

GEP jest dokumentem strategicznym, który może mieć znaczący wpływ na organizację i często inicjuje innowacyjne działania w różnych obszarach. Współpraca między osobami posiadającymi wiedzę na temat poszczególnych działań GEP a osobami z doświadczeniem w zarządzaniu komunikacją (często są to różne osoby), jest niezbędna.

ISBN: 978-83-966427-5-2
DOI: 10.53248/SDA642752

Kliknij obraz, aby przeczytać książkę